Inkasso

Bilde av 3854181-Preview[1]Har du kunder som ikke gjør opp for seg? Vi kan hjelpe deg! Vårt kontor kan tilby:

Tradisjonell inkasso

Kontoret utfører tradisjonell rettslig behandling, med personlig og omgående kontakt med skyldner. Ved behov er kontoret også behjelpelig med særlige tiltak som arrest m.m..

Saken vurderes fortløpende slik at hver enkelt sak får best mulig behandling.

Kontoret bruker de virkemidlene som vi til enhver tid finner mest realistisk overfor skyldner. Dette betyr at vi også foretar telefonkontakt eller personlig oppsøk av skyldnere.


Bilde av 8738215-Preview[1]

Oppfølging av utestående fordringer

Dersom man ønsker hurtig resultat, må man foreta en kontinuerlig oppfølging av utestående fordringer. Erfaring viser at ekstern hjelp til purringer reduserer kredittiden betraktelig. Vi tilbyr derfor å overta med arbeid med purring når fakturaen forfaller.

Vi har rutiner for overvåkning av saker som ikke lar seg løse ved rettslige skritt.

Hvordan komme omgående i gang?

Vi oppfordrer til å ta kontakt på et tidlig stadie. Man kan på den måten hindre å måtte slite i årevis med utestående fordringer.

Har du trege betalere som du straks vil oversende til inkasso? Har du allerede sendt purringer, men venter fremdeles på penger? Send eller levèr kopi av faktura og purring til oss i dag, og vi er i gang i morgen.

Sammarbeid med oss?

Du kan innlede et samarbeid med oss på følgende måte:

  • Send oss noen saker med en gang
  • Ring og be om et personlig møte.
  • Kontakt oss via linken til venstre og registrer deg som kunde 

Etikk

Vårt kontor tilstreber god etikk, og vi fraviker således aldri god yrkesetikk eller myndighetenes krav til god inkassoskikk!