Eiendomsmegling


Bilde av 5601007-Preview[1]Kjøp og salg av fast eiendom utgjør en viktig del av Norsk økonomi, både privat og i næring. Riktig pris er viktig, men  også at eiendomsoverdragelsen og oppgjøret skjer raskt og sikkert.

Kjøp eller salg av bolig vil for mange dreie seg om den største handelen de noensinne gjennomfører. Det er ikke enkelt å ha oversikt over alle spørsmålene en eiendomshandel reiser.

En advokat ivaretar hele eiendomshandelen

Kontoret bistår ved alle former for eiendomshandel: kjøp, salg eller utleie av fast eiendom. Som mellommann vil vi ivareta begge parters interesser. Kontoret kan tilby et mangfold av tjenester med tilknytning til fast eiendom, f.eks

 •  salg av alle typer eiendommer, såvel boliger som tomter, fritidshus og næringseiendommer
 • Leie/utleie av boliger og forretningslokaler.
 • Oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper med omgjøring til selveierleiligheter.
 • Seksjonering.
 • Feltutbygging, tomteparselering m.v.
 • Skatte- og skifterettslig bistand.

I ordinære meglingsoppdrag forestår vi alt fra utarbeidelse av salgsdokumenter, innhenting av rapporter og kommunale dokumuenter, annonsering, visninger, budhåndtering, kontrakt og andre dokumenter, besørger tinglysing og foretar oppgjørSelger må dekke kostnaden til rapporter og annonsering

 

Eiendomsmeglers undersøkelses- og opplysningsplikt

Eiendomsmegleren har i henhold til eiendomsmeglingsloven en selvstendig opplysningsplikt overfor kjøper. Kjøper skal skriftlig opplyses om følgende forhold før avtale inngås:

 • Registerbetegnelse og adresse
 • Eierforhold
 • Heftelser
 • Tilliggende rettigheter
 • Grunnareal
 • Bebyggelsens grunnarealer og angivelse av alder og byggemåte
 • Ligningsverdi og offentlige avgifter
 • Forholdet til endelige offentlige planer og konsesjonslovgivning

Eiendomsmegleren skal, så langt det synes rimelig, innhente og kontrollere nødvendige opplysninger om eiendommen. Eiendomsmegleren må i vesentlig grad bygge sin informasjon på selgers opplysninger. Vær klar over at det å benytte megler ikke fritar selgeren for hans opplysningsplikt overfor kjøper og ansvar for eventuelle mangler.

Hva koster det?

Hos oss betaler du ikke noe på forskudd.

Opdragsgiveren skal i henhold til lov om eiendomsformidling betale advokatens vederlag, som avtales i det enkelte tilfelle. Vår standard pris er 2,5 % av kjøpesummen + mva. Dersom salget trekkes eller det av annen årsak ikke kommer istand noe salg, er prisen kr. 1.500 pr time inkl mva , dog maksimalt kr. 15.000 dette skal da dekke vårt arbeide med innhenting av informasjon, utarbeiding av prospekt, visninger m.v.

Offentlige avgifter som dokumentavgift og tinglysningsgebyr betales av kjøperen. For tiden utgjør dokumentavgiften 2,5 % av kjøpesummen.

Husk at vårt kontor ikke har noen overraskelser angående pris som dukker opp i ettertid. Vi har en oversiktlig prisliste og vil gå gjennom alle kostnader sammen med deg FØR vi tegner et oppdrag. Vi har heller ingen limit på antall visninger. Visninger er inkludert i helheten og vil ikke medføre noen form for ekstrakostnader.  

Vi påtar oss også å utarbeide kontrakter, skjøte og alle øvrige nødvendige dokumenter, samt tinglysning i forbindelse med eiendomsorverdragelser samt forestå oppgjør.

For slike overdragelse tar vi en fast pris på kr  15.000 inkl mva.